toRideで行こう。

NO BIKE NO LIFE

通勤練_20180405

■通勤練 1'20 30.34km 77.5TSS 533.2KJ NP168.1W

  • 5分走 0'05 2.57km 8.6TSS 64.7KJ 75.1rpm NP223.1W
  • 20分走 0'20 9.04km 28.4TSS 196.7KJ 66.3rpm NP202.6W